Public Relations

Public Relations: czym jest i jak wdrożyć strategię PR?

,
Public Relations

Public Relations (PR) to nieodłączny element strategii komunikacyjnych współczesnych organizacji. Jest to dziedzina odpowiedzialna za budowanie, utrzymywanie i rozwijanie relacji z różnymi grupami interesariuszy, w tym klientami, pracownikami, społecznością lokalną, mediami i innymi ważnymi instytucjami. W niniejszym artykule zgłębimy istotę PR, cele jego działania oraz kroki niezbędne do opracowania skutecznej strategii PR.

Czym jest Public Relations?

Public Relations to sztuka zarządzania wizerunkiem i reputacją organizacji poprzez skuteczną komunikację z jej otoczeniem. Obejmuje szeroki zakres działań, takich jak komunikacja z mediami, organizacja eventów, zarządzanie kryzysowe, lobbing czy działania CSR (Corporate Social Responsibility). Celem PR jest budowanie pozytywnego wizerunku marki, budowanie zaufania i lojalności klientów oraz zapewnienie odpowiedniej reputacji w społeczeństwie.

Cele realizowane przez PR

 1. Budowanie świadomości marki: PR pomaga w zwiększeniu rozpoznawalności marki poprzez generowanie pozytywnych informacji i relacji z mediami oraz innymi instytucjami.
 2. Kreowanie reputacji: Poprzez kontrolowanie przekazu i odpowiednią reakcję na sytuacje kryzysowe, PR dba o reputację marki.
 3. Kształtowanie opinii publicznej: PR angażuje się w dialog z różnymi grupami interesariuszy w celu kształtowania ich opinii na temat marki, produktów lub usług.
 4. Wsparcie sprzedaży: Poprzez tworzenie pozytywnego wizerunku marki, PR może wpływać na decyzje zakupowe klientów.
 5. Utrzymywanie relacji z mediami: Współpraca z mediami pozwala na osiągnięcie większego zasięgu i lepsze zarządzanie przekazem.

Strategia Public Relations: Krok po Kroku

 1. Analiza otoczenia: Pierwszym krokiem jest zrozumienie otoczenia, w którym działa firma, identyfikacja grup interesariuszy oraz analiza ich potrzeb i oczekiwań.
 2. Określenie celów: Następnie należy wyznaczyć cele, jakie chcemy osiągnąć poprzez działania PR, np. zwiększenie świadomości marki, poprawa reputacji czy wsparcie sprzedaży.
 3. Wybór komunikatów i narzędzi: Na podstawie analizy określamy główne komunikaty, jakie chcemy przekazać oraz wybieramy odpowiednie narzędzia i kanały komunikacji, takie jak konferencje prasowe, social media czy artykuły sponsorowane.
 4. Opracowanie planu działań: Tworzymy plan działań PR, określając konkretne działania, harmonogram ich realizacji oraz odpowiedzialne osoby.
 5. Monitorowanie i analiza: Po wdrożeniu działań należy monitorować ich skuteczność oraz dokonywać regularnej analizy, w celu dostosowania strategii do zmieniających się warunków i potrzeb.

PR: wewnętrzny czy z pomocą agencji PR?

Decyzja pomiędzy prowadzeniem działalności PR wewnętrznie a zatrudnieniem agencji zewnętrznej zależy od wielu czynników, takich jak budżet, specyfika branży, zakres działań PR oraz dostępność zasobów wewnętrznych. Poniżej omówię zalety i wady obu podejść oraz udzielę praktycznych wskazówek dotyczących wyboru.

Wewnętrzny Dział PR / Rzecznik Prasowy

Wewnętrzny dział PR (Public Relations) to część organizacji lub firmy odpowiedzialna za planowanie, wdrażanie i monitorowanie działań związanych z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną oraz budowaniem wizerunku marki. Zazwyczaj jest to zespół specjalistów, którzy skupiają się na kreowaniu pozytywnego obrazu firmy, budowaniu relacji z mediami oraz innymi interesariuszami oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Zadania wewnętrznego działu PR mogą obejmować:

 1. Komunikacja zewnętrzna: Opracowywanie strategii komunikacji zewnętrznej, tworzenie materiałów prasowych, organizacja wydarzeń i konferencji prasowych oraz kontakt z mediami i innymi partnerami zewnętrznymi.
 2. Komunikacja wewnętrzna: Zapewnienie klarownej i skutecznej komunikacji wewnętrznej w firmie, informowanie pracowników o ważnych wydarzeniach, zmianach w organizacji oraz promowanie kultury korporacyjnej.
 3. Zarządzanie reputacją: Monitorowanie opinii publicznej na temat firmy, reagowanie na negatywne informacje oraz budowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku marki.
 4. Zarządzanie kryzysowe: Przygotowywanie i wdrażanie planów działania w przypadku sytuacji kryzysowych, szybkie reagowanie na negatywne wydarzenia oraz minimalizacja szkód dla reputacji firmy.
 5. Działania CSR: Koordynowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, organizacja akcji charytatywnych, wolontariatu oraz promowanie zaangażowania społecznego firmy.

Najczęściej spotykane stanowiska osób pracujących w dziale PR to:

 1. Specjalista ds. PR: Osoba odpowiedzialna za tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, kontakt z mediami oraz budowanie relacji z interesariuszami.
 2. Rzecznik prasowy: Osoba reprezentująca firmę w kontaktach z mediami, udzielająca wywiadów, odpowiadająca na zapytania prasowe oraz komunikująca się z dziennikarzami.
 3. Menadżer ds. komunikacji korporacyjnej: Osoba zajmująca się zarządzaniem reputacją firmy, monitorowaniem opinii publicznej oraz tworzeniem strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 4. Specjalista ds. eventów: Osoba odpowiedzialna za organizację wydarzeń firmowych, konferencji prasowych, spotkań branżowych oraz eventów promocyjnych.
 5. Analityk mediów społecznościowych: Osoba odpowiedzialna za monitorowanie i analizę aktywności firmy w mediach społecznościowych, tworzenie raportów oraz podejmowanie działań na podstawie zebranych danych.

Wewnętrzny dział PR może mieć różną strukturę w zależności od wielkości i specyfiki organizacji, ale jego głównym celem zawsze jest budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz efektywna komunikacja zarówno z otoczeniem zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

Zalety:

 1. Znajomość firmy: Wewnętrzny dział PR dobrze zna firmę, jej kulturę i cele, co ułatwia dostosowanie komunikacji do potrzeb organizacji.
 2. Łatwiejsza komunikacja: Dział PR jest łatwiej dostępny dla innych działów i może szybciej reagować na zmiany oraz sytuacje kryzysowe.
 3. Stała obecność: Wewnętrzny specjalista ds. PR może stać się integralną częścią zespołu, stale dbając o wizerunek firmy.

Wady:

 1. Brak specjalistycznej wiedzy: Osoba odpowiedzialna za PR może nie mieć pełnej wiedzy i doświadczenia w obszarze PR, zwłaszcza jeśli firma nie jest duża.
 2. Ograniczone zasoby: Wewnętrzny dział PR może być ograniczony zasobami, co może utrudniać realizację szeroko zakrojonych kampanii PR.
 3. Brak zewnętrznego spojrzenia: Brak perspektywy zewnętrznej może ograniczyć innowacyjność i skuteczność działań PR.

Agencja PR

Agencja PR (Public Relations) to firma lub agencja specjalizująca się w świadczeniu usług z zakresu komunikacji zewnętrznej, budowania wizerunku marki oraz zarządzania relacjami z mediami i innymi interesariuszami. Głównym celem agencji PR jest pomoc klientom w budowaniu, utrzymywaniu i wzmacnianiu ich reputacji oraz wizerunku poprzez skuteczną komunikację z różnymi grupami odbiorców.

Agencje PR oferują szeroki zakres usług, które mogą obejmować:

 1. Strategię PR: Pomoc w opracowaniu strategicznego podejścia do komunikacji zewnętrznej, uwzględniającego cele biznesowe klienta oraz jego otoczenie.
 2. Media Relations: Budowanie relacji z mediami, przygotowywanie materiałów prasowych, organizacja konferencji prasowych oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania mediów.
 3. Kampanie PR: Tworzenie i realizacja kampanii PR, które mogą obejmować różnorodne działania, takie jak wydarzenia promocyjne, akcje społeczne, konkursy czy sponsorowane publikacje.
 4. Zarządzanie kryzysowe: Pomoc w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, szybkie reagowanie na negatywne informacje oraz minimalizacja szkód dla reputacji klienta.
 5. Monitoring mediów: Śledzenie i analiza mediów, monitorowanie opinii publicznej na temat klienta oraz konkurencji.
 6. Doradztwo strategiczne: Udzielanie klientom porad i wsparcia w zakresie komunikacji zewnętrznej, budowania reputacji i skutecznego przekazu.

Agencje PR zazwyczaj zatrudniają specjalistów z różnych dziedzin, takich jak dziennikarstwo, marketing, komunikacja społeczna czy public affairs, aby móc kompleksowo obsłużyć potrzeby swoich klientów. Współpraca z agencją PR może być szczególnie przydatna dla firm, które nie posiadają wewnętrznego działu PR lub potrzebują wsparcia w realizacji konkretnych projektów czy kampanii.

Zalety:

 1. Specjalistyczna wiedza: Agencje PR posiadają specjalistów z różnych dziedzin, którzy dysponują szeroką wiedzą i doświadczeniem w branży.
 2. Zewnętrzna perspektywa: Agencje PR mogą dostarczyć świeże spojrzenie i kreatywne pomysły, które mogą być trudne do wygenerowania wewnętrznie.
 3. Elastyczność: Agencje PR mogą łatwo dostosować się do zmieniających się potrzeb i skalować działania w zależności od wymagań projektów.

Wady:

 1. Brak głębokiej znajomości firmy: Agencja PR może potrzebować czasu, aby dobrze poznać firmę, jej branżę i cele, co może prowadzić do mniejszej spójności komunikacji.
 2. Koszty: Zatrudnienie agencji PR może być kosztowne, zwłaszcza dla mniejszych firm lub organizacji.
 3. Mniejsza dostępność: Agencja PR obsługuje zazwyczaj wiele klientów, co może skutkować ograniczoną dostępnością dla danego klienta w sytuacjach pilnych.

Wybór: Jak się zdecydować?

Przy wyborze pomiędzy wewnętrznym działem PR a agencją PR należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników:

 • Budżet: Jeśli budżet jest ograniczony, wewnętrzny dział PR może być bardziej opłacalną opcją.
 • Zakres działań: Jeśli firma potrzebuje wsparcia w jednorazowych projektach lub specjalistycznych dziedzinach, agencja PR może być lepszym rozwiązaniem.
 • Dostępność zasobów: Jeśli firma posiada odpowiednie zasoby i specjalistów, którzy mogą skutecznie zarządzać PR, wewnętrzne działanie może być korzystniejsze.
 • Długoterminowe cele: Jeśli firma planuje długoterminowe działania PR, wewnętrzny dział PR może zapewnić większą spójność i ciągłość działań.

Ostateczna decyzja powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb i możliwości danej organizacji, biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki oraz specyfikę branży i celów biznesowych.

Podsumowanie

Public Relations odgrywa kluczową rolę w budowaniu i utrzymaniu pozytywnego wizerunku marki oraz skutecznej komunikacji z jej otoczeniem. Poprzez właściwie zaplanowane i realizowane działania PR, organizacje mogą osiągać swoje cele biznesowe oraz budować trwałe relacje z różnymi grupami interesariuszy. Kluczem do sukcesu w tej dziedzinie jest jednak nie tylko znajomość narzędzi i technik PR, ale także zrozumienie potrzeb i oczekiwań swoich odbiorców oraz elastyczne dostosowywanie się do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej i społecznej.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *