Eye tracking to skuteczna technika pozwalająca uzyskać lepsze efekty w marketingu cyfrowym.

Dlaczego warto stosować eye tracking w marketingu cyfrowym?

,
Eye tracking to skuteczna technika pozwalająca uzyskać lepsze efekty w marketingu cyfrowym.

W erze cyfrowej, w której treści online rywalizują o uwagę użytkowników, zrozumienie ich zachowań i preferencji staje się kluczowe dla zapewnienia skuteczności działań marketingowych. Jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi, które umożliwia zgłębienie tajemnic ludzkiego wzroku i zidentyfikowanie obszarów największego zainteresowania, jest eye tracking. To nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie badania zachowań wzrokowych dostarcza nieocenionych informacji dla specjalistów ds. marketingu, pozwalając na optymalizację treści i interfejsów w celu przyciągnięcia uwagi oraz skutecznego przekazu przekazu reklamowego. W niniejszym artykule przyjrzymy się głębiej, dlaczego warto sięgnąć po eye tracking w obszarze marketingu cyfrowego, jakie korzyści może przynieść i w jaki sposób może zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegamy interakcje użytkowników z treściami online. Prześwietlimy również najnowsze trendy i praktyczne zastosowania tej technologii, ukazując, dlaczego jest ona kluczowym narzędziem dla dzisiejszych profesjonalistów ds. marketingu.

Co to jest eye tracking?

Eye tracking to technologia śledzenia ruchów oczu. Polega na monitorowaniu i rejestrowaniu punktu fiksacji oczu oraz ruchów gałek ocznych. Wykorzystuje się różne metody, takie jak kamery śledzące ruchy gałek ocznych, na przykład za pomocą soczewek skierowanych na oczy badanego.

Eye tracking znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w badaniach psychologicznych, interakcjach człowiek-komputer, marketingu, projektowaniu interfejsów, analizie reklam, a także w dziedzinie medycyny do diagnozowania różnych schorzeń związanych z układem wzrokowym.

W dziedzinie interakcji człowiek-komputer eye tracking może być wykorzystywany do poprawy interfejsów użytkownika poprzez reakcje na ruchy oczu, co pozwala na bardziej naturalne i efektywne sterowanie. W badaniach psychologicznych eye tracking umożliwia analizę skupienia uwagi, zrozumienie wzorców czytania, czy oceny reakcji na różne bodźce w czasie rzeczywistym.

W skrócie, eye tracking pomaga zrozumieć, jak ludzie skupiają swoją uwagę, jak poruszają wzrokiem oraz jak reagują na różne bodźce wizualne, co znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach badawczych i praktycznych.

Eye tracking w marketingu internetowym

Eye tracking w marketingu internetowym może dostarczać cennych informacji dotyczących tego, jak użytkownicy przeglądają strony internetowe, konsumują treści online i reagują na reklamy. Oto kilka przykładów, jak eye tracking znajduje zastosowanie w tej dziedzinie:

 1. Analiza uwagi na stronie internetowej: Eye tracking pozwala na zrozumienie, które obszary na stronie przyciągają największą uwagę użytkowników. Marketerzy mogą dostosować układ strony, umieszczanie elementów, czy nawet treści w taki sposób, aby zwiększyć efektywność przekazu.
 2. Optymalizacja reklam online: Badania eye trackingowe mogą pomóc w ocenie, które elementy reklam online są najbardziej widoczne i skuteczne. Pozwala to na dostosowanie treści reklamowych i ich rozmieszczenie w celu przyciągnięcia uwagi użytkowników. Badanie eye tracking może być wykorzystywane do monitorowania reakcji użytkowników na całe kampanie reklamowe online. Analiza, na które elementy reklamy skupiają najwięcej uwagi, pozwala na efektywniejsze planowanie i dostosowywanie przyszłych kampanii.
 3. Projektowanie interfejsów użytkownika (UI): Dla stron internetowych i aplikacji eye tracking pomaga w zoptymalizowaniu interfejsów, poprzez zrozumienie, jak użytkownicy przemieszczają wzrok po ekranie. Może to pomóc w ułatwieniu nawigacji, poprawie doświadczenia użytkownika oraz zwiększeniu konwersji.
 4. Badania nad produktem: Eye tracking jest również stosowane w badaniach nad produktem online. Analiza, gdzie użytkownicy kierują swój wzrok na stronie produktu, może dostarczyć informacji zwrotnej dotyczącej tego, co przyciąga uwagę i co może wpływać na decyzje zakupowe.
 5. Testowanie treści wideo: W przypadku treści wideo online eye tracking pozwala monitorować, które fragmenty są najbardziej absorbujące, gdzie skupia się uwaga widza i czy istnieją obszary, które mogą być zoptymalizowane w celu poprawy retencji i zaangażowania.

Eye tracking w marketingu internetowym dostarcza więc narzędzi do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników online, co umożliwia lepsze dostosowanie strategii marketingowych do oczekiwań i preferencji docelowej grupy odbiorców.

Techniki śledzenia ruchu oczu

Jak już wiemy eye tracking to technika monitorowania ruchu oczu, która jest używana w różnych dziedzinach, takich jak badania marketingowe, projektowanie interfejsów użytkownika, psychologia i interakcje człowiek-komputer. Istnieje kilka głównych technik eye trackingu, z których każda ma swoje unikalne cechy i zastosowania. Oto kilka głównych technik eye trackingu:

 1. Śledzenie źrenic:
  • Opis: Mierzy średnicę źrenicy i rejestruje zmiany w reakcji na bodźce wizualne.
  • Zastosowanie: Wykorzystywane do badania poziomu zainteresowania, zmęczenia, czy nawet emocji.
 2. Śledzenie ruchu gałki ocznej (scleral tracking):
  • Opis: Monitoruje ruch gałki ocznej, śledząc białko (sklera) otaczające źrenicę.
  • Zastosowanie: Skuteczne w śledzeniu ruchu oczu w warunkach zmieniającego się oświetlenia.
 3. Korelacyjne śledzenie gałki ocznej (corneal reflection eye tracking):
  • Opis: Opiera się na analizie odbić światła od powierzchni rogówki i źrenicy.
  • Zastosowanie: Precyzyjne śledzenie ruchów oczu, stosowane w badaniach nad percepcją wizualną i reakcjami na bodźce.
 4. Elektrookulografia (EOG):
  • Opis: Mierzy zmiany w potencjale elektrycznym skóry wokół oczu związane z ruchami gałek ocznych.
  • Zastosowanie: Wykorzystywane w badaniach nad fazą REM snu oraz w psychologii poznawczej.
 5. Infrared Video Eye Tracking:
  • Opis: Wykorzystuje kamery podczerwieni do śledzenia ruchów źrenicy.
  • Zastosowanie: Popularne w badaniach nad interakcjami człowiek-komputer, projektowaniu interfejsów użytkownika oraz w marketingu.
 6. Zintegrowane śledzenie głowy i oczu:
  • Opis: Łączy dane z ruchu głowy i oczu, dostarczając pełniejszego obrazu zachowań wzrokowych.
  • Zastosowanie: Stosowane w aplikacjach związanych z wirtualną rzeczywistością, symulatorach lotu i interakcjach 3D.
 7. Stacjonarne śledzenie oka:
  • Opis: Używa kamery, która jest skierowana na konkretne źrenice i monitoruje ich ruchy.
  • Zastosowanie: Często stosowane w badaniach nad czytaniem, analizie interfejsów tekstowych i projektowaniu stron internetowych.

Te techniki są często łączone w celu uzyskania bardziej kompleksowego zrozumienia ruchów oczu i reakcji wzrokowych. W zależności od konkretnego zadania badawczego i warunków środowiskowych, wybiera się technikę, która najlepiej odpowiada potrzebom badania.

Narzędzia eye tracking

Na rynku istnieje wiele narzędzi, urządzeń oraz systemów informatycznych, jak też firm dostarczających usługi z zakresu eye tracking. Poniżej znajdziesz kilka znanych narzędzi i firm, które specjalizują się w tej dziedzinie:

Narzędzia i Urządzenia:

 1. Tobii Pro: Firma specjalizująca się w technologii eye tracking, oferuje różne urządzenia, takie jak eyetrackery do badań nad zachowaniem wzrokowym.
 2. EyeLink: EyeLink to seria systemów eye trackingowych produkowanych przez firmę SR Research, znanej z wysokiej jakości sprzętu do badań nad ruchem oczu.
 3. SmiEye Tracking: Firma SensoMotoric Instruments (SMI) oferuje zaawansowane rozwiązania eye trackingowe, w tym gogle do eye trackingu wirtualnej rzeczywistości.
 4. Gazepoint: Gazepoint dostarcza narzędzia eye trackingowe, w tym kamery do monitorowania ruchów oczu.

Oprogramowanie i Usługi:

 1. iMotions: Oprogramowanie do analizy danych eye trackingowych oraz innych biometrycznych reakcji, integrujące różne technologie.
 2. The Eye Tribe (Teraz: Smart Eye): Oferuje zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie do eye trackingu. Połączyło się z firmą Smart Eye.
 3. UXCam: Specjalizuje się w analizie zachowań użytkowników, w tym eye trackingu na urządzeniach mobilnych.
 4. Pupil Labs: Firma oferuje sprzęt i oprogramowanie do eye trackingu, w tym gogle do badań nad wirtualną rzeczywistością.
 5. EyeQuant: Specjalizuje się w analizie heat map i innych danych z eye trackingu w kontekście projektowania interfejsów użytkownika.

Warto zauważyć, że rynek narzędzi i usług z zakresu eye trackingu dynamicznie się rozwija, a wiele firm oferuje różne rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb badawczych i biznesowych. Przed wyborem konkretnego narzędzia warto dokładnie zrozumieć wymagania projektu badawczego oraz dostępność funkcji oferowanych przez dane rozwiązanie.

Alternatywy dla eye trackingu

Oprócz eye trackingu istnieje kilka alternatywnych rozwiązań i narzędzi, które pozwalają na analizę stron internetowych, ocenę zachowań użytkowników oraz zwrócenie uwagi na konkretne elementy strony. Oto kilka popularnych alternatyw:

 1. Heatmapy:
  • Opis: Heatmapy śledzą obszary strony, na które użytkownicy najczęściej zwracają uwagę, przedstawiając te dane za pomocą kolorów, gdzie intensywność koloru odpowiada intensywności interakcji.
  • Narzędzia: Crazy Egg, Hotjar, Mouseflow.
 2. Analiza kliknięć (Click Analytics):
  • Opis: Te narzędzia śledzą kliknięcia użytkowników na stronie, co pozwala na zidentyfikowanie najbardziej atrakcyjnych lub klikalnych obszarów.
  • Narzędzia: Crazy Egg, Hotjar, Google Analytics.
 3. Analiza ścieżki użytkownika:
  • Opis: Narzędzia te śledzą, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie, identyfikując popularne trasy i ewentualne miejsca, gdzie użytkownicy przerywają interakcję.
  • Narzędzia: Google Analytics, Mixpanel, Heap Analytics.
 4. Mapy skrolowania (Scroll Maps):
  • Opis: Pokazują, jak długo użytkownicy przewijają stronę i gdzie najczęściej kończą przewijanie.
  • Narzędzia: Crazy Egg, Hotjar, Inspectlet.
 5. Badania użytkowników (User Surveys):
  • Opis: Przeprowadzanie ankiet wśród użytkowników może dostarczyć bezpośrednich informacji na temat ich doświadczenia na stronie oraz tego, na co zwracają uwagę.
  • Narzędzia: Typeform, SurveyMonkey.
 6. Analiza formularzy (Form Analytics):
  • Opis: Pomaga zrozumieć, które pola formularzy są najczęściej wypełniane i gdzie użytkownicy mogą napotykać problemy.
  • Narzędzia: Google Analytics, Formisimo.
 7. Testy A/B:
  • Opis: Przeprowadzanie testów A/B pozwala porównywać różne wersje strony pod kątem efektywności i reakcji użytkowników.
  • Narzędzia: Optimizely, Google Optimize.
 8. Analiza czasu spędzonego na stronie:
  • Opis: Pomaga zrozumieć, które sekcje strony są najbardziej angażujące dla użytkowników.
  • Narzędzia: Google Analytics, Hotjar.

Kombinacja różnych narzędzi i technik może dostarczyć bardziej kompleksowego obrazu interakcji użytkowników ze stroną internetową. Ważne jest, aby dostosować wybór narzędzi do konkretnych celów analizy i rodzaju informacji, które chcesz uzyskać.

Heat mapy stanowią ciekawą alternatywę dla techniki eye tracking.

Podsumowanie

Stosowanie eye trackingu w procesie tworzenia stron internetowych oraz opracowywania materiałów reklamowych przynosi firmom szereg nieocenionych korzyści. Przede wszystkim, ta zaawansowana technologia pozwala na dogłębne zrozumienie, jak użytkownicy reagują na prezentowane treści wizualne. Dzięki analizie ruchu oczu można precyzyjnie określić, na które elementy strony czy reklamy skupia się ich uwaga, a które są pomijane. To z kolei umożliwia projektantom, twórcom treści i specjalistom ds. marketingu dostosowanie materiałów do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Ponadto, eye tracking pozwala na identyfikację obszarów strony, które wzbudzają największe zainteresowanie. Dzięki tej wiedzy można zoptymalizować układ treści, umieszczając kluczowe informacje czy elementy graficzne w miejscach, które najbardziej przyciągają uwagę użytkowników. W rezultacie strony internetowe stają się bardziej intuicyjne i atrakcyjne dla odbiorców, co wpływa pozytywnie na doświadczenia użytkownika i skuteczność przekazu reklamowego.

W kontekście reklamy online, eye tracking umożliwia precyzyjne monitorowanie, czy odbiorcy kierują swoje spojrzenie na istotne komponenty reklamy, takie jak nagłówki, grafiki czy call-to-action. Analiza tych danych pozwala dostosować treści reklamowe w taki sposób, aby były bardziej efektywne i generowały większe zaangażowanie użytkowników.

Dodatkowo, eye tracking może być używany do badania reakcji na interakcje użytkowników z interfejsem strony czy reklamy, co dostarcza informacji na temat użyteczności i potencjalnych problemów, z którymi mogą się spotykać użytkownicy. To z kolei pozwala na wprowadzanie istotnych usprawnień i optymalizację procesu nawigacyjnego.

W skrócie, korzystanie z eye trackingu podczas tworzenia stron internetowych i materiałów reklamowych przekłada się na lepsze zrozumienie odbiorców, co umożliwia dostosowanie treści do ich potrzeb i preferencji. Dzięki tej zaawansowanej technologii firmy mogą efektywniej kształtować swoją obecność online, zwiększając skuteczność kampanii i poprawiając relacje z użytkownikami.

Tagi:

Jedna odpowiedź do „Dlaczego warto stosować eye tracking w marketingu cyfrowym?”

 1. Awatar Marketer
  Marketer

  Jaka jest skuteczność eye trackingu opartnego na AI? Czy to jest 90%? Ktoś ma jakieś doświadczenia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *